Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die met The Electro Future werden afgesloten, hetzij via het internet, per fax, per brief, per telefoon ... .

Alle opdrachten worden slecht op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door The Electro Future schriftelijk is bevestigd.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-betalingsvoorwaarden akkoord gaat. The Electro Future behoudt zich steeds het recht de eventuele leverings en/of betalings voorwaarden te wijzigen.

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomene, blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een overeenkomst, tenzij wederom schriftelijk bevestigd.

Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief 21 % Btw en eventueel bijhorende andere taxen.

- eventuele verwijderingsbijdrage zijn inbegrepen en apart vermeld

- de eventuele verzendkosten, indien van toepassing, worden apart weergegeven

- kosten van eventuele gevraagde extra service door de klant zijn bij te betalen

- kosten van de gekozen betalingswijze kunnen verschillen

De factuur ontvangt u steeds na de levering.

Alle aanbiedingen van The Electro Future zijn vrijblijvend. Aanbiedingen, promotie's, geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar-beschikbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel wordt er een alternatief aangeboden.

The Electro Future heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of prijsverhigingen vanwege haar leveranciers en tevens het recht eventuele type fouten te corrigeren.

Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Voor alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, technische specificaties zoals gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren ... op de internet sites van The Electro Future gelden de gebruikelijke toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.